A-Kirjakokoelma


Kirjakokoelmamme luettelo on nyt kahdessa osassa!

A : Luokat 0-89 (tällä välilehdellä)
B : Luokat 90-99 (toisella välilehdellä)

00 KIRJA-ALA
01 BIBLIOGRAFIA
03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET
04 YLEISET KOKOOMATEOKSET
05 YLEISET KAUSIJULKAISUT
06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA
07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ
20 YLEINEN USKONTOTIEDE
22 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS
23 DOGMATIIKKA. KRISTILLINEN ETIIKKA
25 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
26 KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ
28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA
29 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT
30 YLEINEN YHTIESKUNTATIEDE
31 TILASTOTIEDE
32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKA
33 OIKEUSTIEDE

34 ALUESUUNNITTELU.  ALUEPOLITIIKKA
35 HALLINTO
36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE
37 SOSIAALIPOLITIIKKA
38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE
39 MAANPUOLUSTUS
40 MAANTIEDE
42 SUOMI
47 ITÄ-EUROOPPA
49 KANSANTIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
50 LUONNONTIETEET
59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO
60 SOVELLETUT TIETEET
61 ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA
62 METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET. SÄHKÖTEKNIIKKA
63 KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS
64 PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS. NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
66 RAKENNUSTEKNIIKKA
67 MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA
69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE
70 TAIDE. TAIDEHISTORIA
72 ARKKITEHTUURI
73 KUVANVEISTOTAIDE
77 NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE
78 MUSIIKKI
79 LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT
80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET
81 KANSANRUNOUS
84 KERTOMAKIRJALLISUUS
86 KIRJALLISUUSTIEDE
87 KIELITIEDE
88 SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET
89 INDOEUROOPPALAISET KIELET. MUUT KIELET
90-99 Historia-luokat toisella välilehdellä


 
Tekijä/Toimittaja Teos Luokka Tunnus
00 KIRJA-ALA


Karonen Petri, Nygård Toivo, Rantatupa Heikki, Vilkuna Kustaa H.J. Vanhojen käsialojen lukukirja 00 KAR

Kirja Suomessa – Kirjan juhlavuoden näyttely Kansallismuseossa 25.8.-31.12.1988 00 KIR
Mäkelä Anneli 1500-luvun asiakirjat – lue ja tulkitse 00 MÄK
Mäkelä Anneli 1600-luvun asiakirjat - lue ja tulkitse 00 MÄK
Mäkelä Anneli 1700-luvun asiakirjat - lue ja tulkitse 00 MÄK
Mäkelä-Alitalo Anneli Käsialakirja
Arkistojen aarteiden tulkintaa 1500-luvulta 1700-luvulle
00 MÄK

Wanhat käsialat ja asiakirjat 00 VAN
01 BIBLIOGRAFIA


Lamminen Paavo Suomen historiallisen seuran Bibliografia 1951-1960 01 LAM
Liukkonen Olavi Mannerheim-Ristin Ritarit
Marskin rautanyrkki
Omistetaan jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrothille ja hänen Ritariveljilleen
01 LIU
Mustakallio Hannu Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisut
1895-1991
01 MUS
Rantanen Tuula                       Pärssinen Leena                 Suomen historiallisen seuran Bibliografia 1961-1970 01 RAN
Seppälä Marjatta
Seppälä Esa
Bibliographia Juridica Fennica
Suomen lainopillinen kirjallisuus II 1949-1958
01 SEP
Reinikainen Veikko Bibliographia Juridica Fennica
Suomen lainopillinen kirjallisuus 1809-1948
01 SUO

Suomen kirkko-oikeudellinen kirjallisuus 1809-1948 01 SUO
03 TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET

  Emännän tietokirja I 03 EMÄ

Emännän tietokirja II 03 EMÄ

Emännän tietokirja III 03 EMÄ

Emännän tietokirja IV 03 EMÄ
04 YLEISET KOKOOMATEOKSETKansanvalistusseuran Kalenteri 1930 04 KAN

Kansanvalistusseuran kalenteri 1947 04 KAN

Kansanvalistusseuran kalenteri 1951 04 KAN

Kansanvalistusseuran kalenteri 1955 04 KAN

Kansanvalistusseuran tietokalenteri 1948 04 KAN

Kansanvalistusseuran tietokalenteri 1949 04 KAN
05 YLEISET KAUSIJULKAISUTFaravid 1/77 05 FAR

Finlands Stats-Kalender 1897 05 FIN

Finlands Stats-Kalender 1906 05 FIN

Finlands Stats-Kalender 1913 05 FIN

Finlands Stats-Kalender 1974 05 FIN

Finlands Stats-Kalender 1979 05 FIN

Finlands Stats-Kalender 1980 05 FIN

Isvestija 1996 05 ISV

Isvestija 1998 05 ISV

Isvestija 1999 05 ISV

Isvestija 2000 05 ISV

Joulupirtti 1964 05 JOU
Kaukoranta Toivo Itä-Karjalan vapaudentie 05 KAU
Aaltonen Matti
Pohjakallio Lauri
Lounais Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys
Vuosikirja 67/1998
05 LOU

Paikallislehdet
Paikallislehtien liitto 1945-1985
05 PAI

Suomen avain
tietoja maastamme
05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1921
ja otteita 1922-1951 vuosien kalentereista
05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1930 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1936 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1939 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1952 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1955 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1957 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1960 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1964 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1966 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1967 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1968 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1969 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1971 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1972 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1973 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1974 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1975 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1976 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1977 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1978 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1979 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1980 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1981 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1982 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1983 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1984 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1985 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1986 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1987 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1988 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1989 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1991 05 SUO

Suomen Valtiokalenteri 1995 05 SUO
Tiitinen Ilpo Vanhan kirjallisuuden vuosikirja
1995-1996
05 TII
06 YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA


Arkkitehtitoimisto
Eija Teivas
Toijalan torin ja Valtatien alueen
kulttuurihistoriallinen selvitys
06 ARK
Vinogradov P.V.
toimitt.
Gosudarstvennyi istoritšeski arhiv Leningradskoi oblasti: Kratki putevoditel 06 GOS
Konsulttitoimisto
Tiina Lehto
Toijalan rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema
inventointiraportti 1989
06 KON

Krigsarkivet 06 KRI
Viikki Raimo Maakunta-arkistojen opas 06 MAA
Nordberg Erik Swedish National Archives 06 NAT

Sota-arkiston opas 06 SOT

Suomen yritysarkistot I 06 SUO

Suomen yritysarkistot II 06 SUO

Tallinna linnaarhiiv 06 TAL

Turun luostarinmäki
Turun kaupungin historiallinen museo
06 TUR
Järvinen Markku Valtionarkiston opas 06 VAL
07 VIESTINTÄ. JOUKKOVIESTINTÄ


Numminen Tuula Kun sanomalehti Akaaseen tuli
80 vuotta paikallislehtityötä Toijalan seudulla
07 NUM
20 YLEINEN USKONTOTIEDE


Haavio Jaakko
Paarma Oskar
Jumalan viljelysmaa
Suomen kirkko 1155-1955
20 JUM
22 RAAMATTU. RAAMATUNTUTKIMUS


Biblia
(ei lainaksi)
22 BIB
Johansson Martin Evangelii-Perikoperna
(ei lainaksi)
22 JOH
Kaila Erkki Korinttolaiskirjeet
(ei lainaksi)
22 KAI
Kittel Rud. Liber Jesaiae
(ei lainaksi)
22 LIB

Raamatun historia 1902 22 RAA
Steinhofer Jr. Kr. Saarnakirja
(ei lainaksi)
22 STE

Suomen Pipliaseura 1812-1912 22 SUO

Uusi Testamentti 
(ei lainaksi)
22 UUS

Uusi Testamentti selityksillä
(ei lainaksi)
22 UUS

Wirsi- Evankeliumi- ja Rukouskirja
(ei lainaksi)
22 VIR
23 DOGMATIIKKA. KRISTILLINEN ETIIKKA


Confessio Fidei 23 CON
Tiililä Osmo Kirkko ja Lahkot 23 TII
25 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIAAnvisningar för lekmannaverksamheten 25 ANV

Helsingin diakonissalaitoksen
vuosikertomus 1908
25 HEL

Helsingin diakonissalaitoksen
vuosikertomus 1909
25 HEL

Helsingin diakonissalaitoksen
vuosikertomus 1910
25 HEL

Helsingin diakonissalaitoksen
vuosikertomus 1912
25 HEL

Helsingin diakonissalaitoksen
vuosikertomus 1913
25 HEL

Helsingin diakonisslaitoksen
vuosikertomus 1920
25 HEL
Paarma Oskar Jumalan työsaralta III 25 JUM
Kansanaho Erkki Sata vuotta kristillistä palvelutyötä
Helsingin Diakonissalaitos 1867-1967
25 KAN

Kirkkokäsikirja 1911 25 KIR

Kirkkomme lukukinkerit 25 KIR

Kirkkomme Rippikoulu 25 KIR

Kirkollisesta lastenopetuksesta 25 KIR

Kyrkohandbok 1911 25 KYR
Nyberg Hugo Papin suhde raittiustyöhön 25 NYB

Oulun diakonissakodin
vuosikertomus 1912
25 OUL

Oulun diakonissakodin
vuosikertomus 1913
25 OUL

Oulun diakonissakodin
vuosikertomus 1914
25 OUL

Oulun diakonissakodin
vuosikertomus 1916
25 OUL

Pyhäkoululehti 25 PYH
Sormunen Eino Kirkollinen käsityötaide eli Paramentiikka 25 SOR

Suomen Merimieslähetysseura
Vuosikertomuksia 1902-1917 (11 kpl)
25 SUO
26 KRISTILLINEN LÄHETYSTYÖ


Peltola Matti
Saarilahti Toivo
Wallendorff Per
Sata vuotta suomalaista lähteystyötä II
1859-1959
26 PEL

Suomen kirkon Pakanlähetyksen historia 1899 26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1913
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1914
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1915
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1916
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1918
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1919
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1925
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1926
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1929
26 SUO

Suomen Kirkon Sisälähetysseura
Vuosikertomus 1930
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1914
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1916
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1917
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1919
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1920
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1921
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1922
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1923
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1924
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1925
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1926
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1927
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1930
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1931
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1940
26 SUO

Suomen Lähetysseura
Vuosikertomus 1945
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1901
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1902
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1903
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1904
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1905
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1906
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1907
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1908
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1909
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1910
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1912
26 SUO

Suomen Lähetysseuran
Vuosikertomus ja tilinteko 1913
26 SUO
28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA

Aaltonen Esko Forssan seurakunta 25-vuotias 28 AAL
Ahlman Gustaf Om den inre Missionen 28 AHL

Akaan papistoa
- Toivo Hinkka, Akaan kirkosta
- Rakennustyyleistä
28 AKA

Akaan seurakunnan toiminta- ja
talouskertomus 1975
28 AKA
Anthoni Eric Jacob Tengström och Stiftsstyrelsen i Åbo Stift 1808-1832 (1.) 28 ANT
Björklund Joh. Suomen papisto 1800-luvulla 28 BJÖ
Bonsdorff E. Matematis-tilastollinen tutkimus
Suomen kirkollisviraston leski- ja orpokassan tilasta
28 BON
Byman L. L. Pingstväckelsen i Norden 28 BYM
Cederberg J. A. Lehtiä Turun tuomiokapitulin historiasta 28 CED

Ecklesiastikexpeditiones i Kejserliga Senaten
för Finland
Berättelse 1894-1896
28 ECK

Hämeenlinnan ja Vanajan seurakunnat 28 HÄM
Jalkanen Kaarlo Lukkarin ja urkurinvirka Suomessa 1870-1918 28 JAL
Jokinen Pentti Hämeenkyrön kirkon 200 vuotta 1782-1982 28 JOK

Jokioinen 1631-1931
Jokioisten seurakunnan historia
28 JOK
Junkkaala Timo Hannulan herätys
Tutkimus Lounais-Suomen lähtetysherätyksestä 1894-1914
28 JUN
Junnila Olavi Hyvinkään seurakunta 1917-1992 28 JUN
Kaloinen Kyllikki Tuuloksen seurakunta 1882-1982 28 KAL
Kantola Veikko Hauhon seurakunta 1929-1979 28 KAN

Katsahdus
Suomen Evankelis-Luterilaisen Kirkon Nykyiseen Tilaan
28 KAT

Keisarillisen Suomen Senaatin
Kirkollisasiaintoimikunnan kertomus 1870-1887
28 KEI

Keisarillisen Suomen Senaatin
Kirkollisasiaintoimikunnan kertomus 1897-1899
28 KEI

Karjalan kirkkoja rakentamassa 28 KIR
Schytte Blix Erik Kirker og kirkeliv i Karajok 28 KIR

Kirkkojen kunnostus ja pappilakulttuuri 28 KIR

Kirkon kalenteri 1958 28 KIR

Kirkon kalenteri 1959 28 KIR

Kirkon kalenteri 1960 28 KIR

Kirkon kalenteri 1961 28 KIR

Kirkon kalenteri 1962 28 KIR

Kirkon kalenteri 1963 28 KIR

Kirkon kalenteri 1964 28 KIR

Kirkon kalenteri 1965 28 KIR

Kirkon kalenteri 1969 28 KIR

Kirkon kalenteri 1991 28 KIR

Kirkon kalenteri 1998 28 KIR

Kirkon kalenteri 1999 28 KIR

Kirkon kalenteri 2000 28 KIR

Kirkon kalenteri 2001 28 KIR

Kirkon kalenteri 2002 28 KIR

Kirkon vuosikirja 1963 28 KIR

Kirkon vuosikirja 1964 28 KIR

Kirkon vuosikirja 1965 28 KIR
Alhainen Juha
Heikkilä Risto
Heikkilä Teuvo
Honkasalo Aimo
Honkasalo Riku
Koijärven seurakunnan historia
Koijärven sankarivainajat
28 KOI
Kortekangas Paavo Kirkko ja uskonnollinen elämä teollistuvassa
yhteiskunnassa
Tutkimus Tampereesta 1855-1905
28 KOR
Kortekangas Paavo Kirkko murroksen vuosina 1899-1917 28 KOR
Koskela Matti Viialan kehitys omaksi seurakunnaksi 28 KOS

Kotkan kirkko 1898-1948 28 KOT

Kuopion hiippakunnan Papiston Vuosilähetykset 28 KUO

Kuopion hiippakunta 1952-1957 28 KUO

Kuopion tuomiokapitulin kiertokirjeet 1870-1914 28 KUO
Kuuliala Ilari Sääksmäen seurakunta
Emäseurakunnasta seurakuntayhtymän osaksi
28 KUU
Neovius Ad. Kyrkornas i Borgå stift Inventariipersedlar,
Bibliotek och Arkiv
28 KYR
Laasonen Pentti Luterilaisuus Rooman ja Geneven välissä 28 LAA
Laasonen Pentti Papinvirkojen täyttö Suomessa
Myöhäiskaroliinisena aikana 1690-1713
28 LAA
Lindelöf L. Statistiska beräckningar
Finska Ecklesiastikstatens enka- och pupillkassa
28 LIN
Malmivaara Väinö Oulun hiippakunta 1942-1946 28 MAL
Matinolli Eeva
Matinolli Kyllikki
Tyrnävän seurakunnan historia 28 MAT

Minneshjelp 28 MIN
Murtorinne Eino Suomen kirkon historia 4
Sortovuosista nykypäivään 1900-1990
28 MUR
Ojanen Eero Ristin Tiellä 750 vuotta
Hattulan seurakunnan historia
28 OJA
Oja Heikki Suomen kansan pyhimyskalenteri 28 OJA
Ojanen Eeva Espoon seurakuntahistoria 28 OJA
Ojanen Eeva Tammelan seurakunnan historia 28 OJA
Ojanen Eeva Urjalan Seurakunnan historia 28 OJA
Paarma Jukka Hiippakuntahallinto Suomessa 1554-1604 28 PAA
Pajula J. S. Suomen Kirkon tilasta 28 PAJ
Palva Aili
Palva Lauri
Seurakunnallista elämää Riihimäellä
vuoteen 1971
28 PAL

Papiston eläkelaitosta varten asetetun komitean
mietintö 1911
28 PAP
Ståhlberg K. J. Papiston virkatalojen metsät ja Pappissäädyn
erioikeudet
28 PAP
Pietilä Hannu Hannulan aika 28 PIE

Piispainkokousten pöytäkirjat 1891-1909 28 PII

Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet 1870-1880 28 POR

Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet 1881-1890 28 POR

Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet 1891-1896 28 POR

Porvoon tuomiokapitulin kiertokirjeet 1897-1910 28 POR

Protokoll
fördt vid Prestmötet i Åbo 1864
28 PRO

Protokoll
fördt vid Prestmötet i Åbo 1871
28 PRO

Protokoll
fördt vid Prestmötet i Åbo 1880
28 PRO
Päivänsalo B. H. Kirkostako tahtoisit erota? 28 PÄI

Pöytäkirja
Pappeinkokouksessa Porvoossa 1898
28 PÖY

Pöytäkirja
Pappeinkokouksessa Porvoossa 1902
28 PÖY
Raittila Anna-Maija Suomen kirkkohistoria 28 RAI
Rajainen Maija Luterilaisuus Venäjän valtikan alaisena 28 RAJ
Salomies Ilmari Suomen kirkon historia I
Suomen kirkko keskiaikana
28 SAL
Salomies Ilmari Suomen kirkon historia II
Uskonpuhdistuksen ja puhdasoppisuuden aika
28 SAL
Sandholm Åke Kyrkan och hospitalshjonen 28 SAN

Savonlinnan tuomiokapitulin kiertokirjeet
1897-1911
28 SAV
Setälä U. V. J. Kansallisen ortodoksisen kirkkokunnan
perustamiskysymys Suomen politiikassa
1917-1925
28 SET
Honka-Hallila Helena Somero ja Someniemi 1449-1999 28 SOM

Suomen evankelisluterilainen kirkko 1932-1936 28 SUO

Suomen evankelisluterilainen kirkko 1937-1941 28 SUO

Suomen evankelisluterilainen kirkko 1947-1951 28 SUO

Suomen evankelisluterilainen kirkko 1952-1956 28 SUO

Suomen evankelisluterilainen kirkko 1957-1961 28 SUO

Suomen evankelisluterilainen kirkko 1967-1971 28 SUO
Raittila Pekka Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1974-1977
28 SUO
Raittila Pekka Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1978-1979
28 SUO
Mustakallio Hannu
Raittila Pekka
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1980-1981
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1982
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1984
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1985
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1986
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1987
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1989
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 1999-2001
28 SUO
Mustakallio Hannu Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 2002
28 SUO
Ketola Mikko
Laine Tuija
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 2003
28 SUO
Ketola Mikko
Laine Tuija
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 2004
28 SUO
Ketola Mikko
Laine Tuija
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 2005
28 SUO
Ketola Mikko
Laine Tuija
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 2006
28 SUO
Ketola Mikko
Laine Tuija
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 2007
28 SUO

Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 2008
28 SUO
Parvio Martti Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 52-53
1962-1963
28 SUO
Murtorinne Eino Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 58-59
1968-1969
28 SUO
Lempiäinen Pentti Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 60-61
1970-1971
28 SUO
Lempiäinen Pentti Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja 62-63
1972-1973
28 SUO

Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja XIX-XX
1929-1930
28 SUO
Ruutu Martti Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran
Vuosikirja XXVIII
1938
28 SUO

Suomen kirkollisviraston Leski- ja Orpokassan
Ohjesääntö
28 SUO

Suomen kirkon 800-vuotis juhlaohjelmat
vuonna 1955
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja I
1921-1925
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja II
1925-1928
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja III
1928-1929
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja IV
1929-1930
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja IX
1934-1935
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja V
1930-1931
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja VI
1931-1932
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja VII
1932-1933
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja VIII
1933-1934
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XI
1936-1937
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XII
1937-1938
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XIII
1938-1939
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XIV
1939-1940
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XIX
1946-1947
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XV
1940-1942
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XVI
1942-1944
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XVII
1944-1945
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XVIII
1945-1946
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XX
1947-1948
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XXI
1948-1949
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XXII
1949-1950
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XXIII
1950-1951
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XXIV
1951-1952
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XXV
1952-1953
28 SUO

Suomen kirkon Vuosikirja XXVI
1953-1954
28 SUO
Takala Lauri Suomen evankelisen liikkeen historia III
1853-1873
28 TAK

Tammelan seurakunnan 500-vuotismuisto
1423-1923
28 TAM

Tampereen hiippakunnan seurakunnat 1937-1942 28 TAM

Tampereen hiippakunta 1927-1932 28 TAM

Tampereen hiippakunta 1932-1937 28 TAM

Tampereen hiippakunta 1942-1946 28 TAM
Tiililä Osmo Kristilliset kirkot ja lahkot 28 TII

Turun arkkihiippakunnan seurakunnat, sekä
niiden vakinaisen papiston palkkaus
28 TUR

Turun arkkihiippakunnan vaiheita 1942-47 28 TUR

Turun pappeinkokous 1859 28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeet 1898-1904 28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1824-1864
Hakemisto (Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1846-1850
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1850-1856
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1857-1860
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1861-1864
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1865-1869
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1870-1875
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1876-1884
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1885-1891
(Circulärbref.)
28 TUR

Turun tuomiokapitulin kiertokirjeitä 1892-1897
(Circulärbref.)
28 TUR
Uusi-Hakimo Lauri Kirkko tehdaskylässä 70 vuotta
Forssan seurakunta
28 UUS
Vahtola Jouko Haukiputaan seurakunnan historia 28 VAH

Valiokuntain mietintöjä ja
keskustelukysymysten alustuksia Porvoon hiippakunnan pappeinkokouksessa 1917
28 VAL
Vainio Toini Viialan seurakunnan vaiheita ja elämää
vuosina 1927-1970
28 VII

Viipurin hiippakunta 1937-1942 28 VII

Viipurin-Mikkelin hiippakunta 1942-1947 28 VII

Virkatalovaliokunnan mietinnön N:o 1 käsittely 28 VIR
Vähäkangas Aune Näköaloja Laurin kirkolta
Janakkalan seurakuntakirja
28 VÄH
Välimäki Hannu Kymmenyksistä kirkollisveroon 28 VÄL
29 EI-KRISTILLISET USKONNOT JA MYTOLOGIAT

Ganander Christfrid Näköispainos Christfrid Gananderin
Mythologia Fennicasta
29 GAN
30 YLEINEN YHTIESKUNTATIEDE


Häkkinen Antti Rahasta - vaan ei rakkaudesta
Prostituutio Helsingissa 1867-1939
30 HÄK
31 TILASTOTIEDE


Ignatius K. E. F. Statistisk handbok för Finland
1872
31 IGN
Jutikkala Eino Kuolemalla on aina syynsä – maailman väestöhistorian ääriviivoja                               31 JUT

Pitäjien ja kaupunkien paikallisia taivutuksia
- Kristinopin merkinnöistä Väestörekisteriksi
- Inkeriläiset arkistolähteissä
31 PIT

Väestökirjanpito
Väestökirjoja Suomessa 450 vuotta
31 VÄE
32 VALTIO-OPPI. POLITIIKKAAKS:n tie
Akateemisen Karjalaseuran vuosikirja I
32 AKS
Engman Max Suomalaiset Venäjällä, Lähdeopas 32 ENG
Engman Max Suureen Itään – suomalaiset Venäjällä ja Aasiassa 32 ENG
Kero Reino Suomalaisina Pohjois-Amerikassa 32 KER
Kero Reino Suureen länteen – siirtolaisuus Suomesta pohjois-Amerikkaan 32 KER
Koivukangas Olavi Kaukomaiden kaipuu – Suomalaiset Afrikassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Latinalaisessa Amerikassa 32 KOI
Korkeamäki Esko Aatteen puolesta 32 KOR
Korjus Jaakko
Halla Leo
Kokoomuksen Etelä-Hämeen piiri 1920-1980 32 KOR
Korkiasaari Jouni                     Tarkiainen Kari             Suomalaiset Ruotsissa 32 KOR
Korkeamäki Esko Työväen alkutaival Akaassa 32 KOR
Korkeamäki Esko Valtaa sorretuille
Työväenliikkeen kehitys Viialassa
32 KOR
Mäkelä Anneli Suvusta perheeseen – Satakunnan ja Karjalan naisen asema 1500-luvulla 32 MÄK
Ollikainen Marketta Vankkurikansan perilliset -  32 OLL
Pulma Panu Suomen Romanien historia 32 PUL

Siirtolaisuus 2/1999 32 SII

Sosialidemokratian 90 vuotta Toijalassa 32 SOS

Suomen eduskunta (Edita 2000) 32 SUO

Suomen eduskunta (Edita 2001) 32 SUO
Salervo Olavi Suomen kansanedustuslaitoksen historia X:1
Eduskunnan järjestys- ja työmuodot 1907-1963
32 SUO

Tervehdys Amerikkaan Lähtijöille 32 TER
Suvanto Seppo Toijalan kokoomus 70 vuotta 32 TOI

Toijalan työväenyhdistyksen historiikki
1.1.1889-31.12.1948
32 TOI

Työväen tutkimus 1998 32 TYÖ
Vuorinen Kalle
Vuorinen Olli
Valkeakosken Työväenyhdistys ry. 100 vuotta 32 VAL
33 OIKEUSTIEDESbornik Postanovleni Velikago Knjažestva
Finljandskago za 1899 god
33  
Hakkila Esko
Simola Heikki
Asiakirjakaavoja selityksineen 33 ASI

Ehdotus, jonka on tehnyt Kirkkolain suomalaisen
tekstin tarkastamista varten asetettu komitea
33 EHD
Ekman Fredric Systematisk samling af utdrag utur Gällande
Författningar rörände Ecclesiastik och Skole-staterne
Alphabetiskt Sak-Register till alla Fem tidlarne
33 EKM
Ekman Fredric Systematisk samling af utdrag utur Gällande
Författningar rörände Ecclesiastik och Skole-staterne I
33 EKM
Ekman Fredric Systematisk samling af utdrag utur Gällande
Författningar rörände Ecclesiastik och Skole-staterne II
33 EKM
Ekman Fredric Systematisk samling af utdrag utur Gällande
Författningar rörände Ecclesiastik och Skole-staterne IV-V
33 EKM
Heilimo Olli Kirkkolaki
selityksiä ja tulkintoja
33 HEI

Itä-Karjalan sotilashallinnon Säädöskokoelma 33 ITÄ
Piispanen P. P.
Saloheimo Mauno
Kirkon lakikirja 33 KIR

Kirkon lakikirja 1 1964 33 KIR

Kirkon lakikirja 1 1971 33 KIR

Kirkon lakikirja 1975 33 KIR

Kirkon lakikirja 1980 33 KIR

Kirkon lakikirja 1980
Lisävihko
33 KIR

Kirkon lakikirja 2 1966 33 KIR
Piispanen P. P.
Saloheimo Mauno
Kirkon lakikirja
Toinen painos
33 KIR
Heliövaara O. K. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki
vuodelta 1869
33 KIR

Kutsu Lainopillisen Tiedekunnan
tohtoripromootioon joulukuun 14. päivänä 1955
33 KUT
Rapola Marjos Lakiasiain käsikirja 33 LAK
Hakulinen Y. J. Lakikielen sanakirja
Suomalais-ruotsalais-saksalainen
33 LAK
Salmiala Bruno A.
Jaatinen Filip
Lakikirja 1947
Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia
231 osa
33 LAK
Salmiala Bruno A.
Jaatinen Filip
Rapola Marjos
Lakikirja 1951
Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia
240 osa
33 LAK
Salmiala Bruno A.
Jaatinen Filip
Rapola Marjos
Lakikirjan jatko 1953 33 LAK

Lakitiedon pikkujättiläinen 33 LAK

Muutosehdotuksia kirkkolakiin 33 MUU

Muutosehdotuksia kirkkolakiin
1886 vuoden kirkolliskokouksen asettaman kirkkolakikomitean tekemä
33 MUU
Nyström Barthold af Beskrifning om Swenska hemman och Lägenheter
alkuperäinen (ei lainaksi)
33 NYS
Nyström Barthold af Beskrifning om Swenska hemman och Lägenheter
kopio
33 NYS
Honka Olavi Prokuraattori - oikeuskansleri 1809-1959 33 PRO

Pykälä ry 30 vuotta 33 PYK

Ruotsalais-suomalainen Laki- ja virkakielen sanasto
ja
Ruotsalaisen lukemiston "Svensk läsebok" sanasto
(kopiot lainattavissa)
33 RUO

Ruotsin valdakunnan laki 1734 33 RUO

Sotaväen rikoslaki 33 SOT
Ståhlberg K. J. Lakiasioita 33 STÅ

Suojeluskuntajärjestön lakikirja 33 SUO

Suomen laki 1955 33 SUO
Salmiala Bruno A.  Suomen rikoslaki 1950 33 SUO

Suomen Suuriruhtinaskunnan Perustuslait 33 SUO

Suomen Vankeusyhdistyksen
kertomus 1912
33 SUO

Suomen Vankeusyhdistyksen
kertomus 1913
33 SUO

Suomen Vankeusyhdistyksen
kertomus 1914
33 SUO

Suomen Vankeusyhdistyksen
kertomus 1919
33 SUO

Suomen Vankeusyhdistyksen
kertomus 1926
33 SUO

Suomen Vankeusyhdistyksen
kertomus 1928
33 SUO

Svensk Jurist tidning
1734 års lag 25 år
33 SVE

Tilastot kertyvät… tilastot kertovat 33 TIL
Blomstedt Yrjö  Turun hovioikeus
1623 31/10 1973
33 TUR

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus
oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista 1938
33 VAL

Asetuskokoelma
Hakemisto 1890-1909 
33

Asetuskokoelma
Hakemisto 1910-1912 
33

Asetuskokoelma 1890 33

Asetuskokoelma 1891 33

Asetuskokoelma 1893 33

Asetuskokoelma 1894a 33

Asetuskokoelma 1894b 33

Asetuskokoelma 1895 33

Asetuskokoelma 1896 33

Asetuskokoelma 1897a 33

Asetuskokoelma 1897b 33

Asetuskokoelma 1898b 33

Asetuskokoelma 1900 33

Asetuskokoelma 1901 33

Asetuskokoelma 1902 33

Asetuskokoelma 1903 33

Asetuskokoelma 1906 33

Asetuskokoelma 1907 33

Asetuskokoelma 1909 33

Asetuskokoelma 1910 33

Asetuskokoelma 1911 33

Asetuskokoelma 1913 33

Asetuskokoelma 1913 33

Asetuskokoelma 1913 33

Asetuskokoelma 1914 33

Asetuskokoelma 1915 33

Asetuskokoelma 1916 33

Asetuskokoelma 1917 33

Asetuskokoelma 1918 33

Asetuskokoelma 1919 33

Asetuskokoelma 1919 33

Asetuskokoelma 1920 33

Asetuskokoelma 1921 33

Asetuskokoelma 1922 33

Asetuskokoelma 1923 33

Asetuskokoelma 1924 33

Asetuskokoelma 1925 33

Asetuskokoelma 1926 33

Asetuskokoelma 1927 33

Asetuskokoelma 1928 33

Asetuskokoelma 1929 33

Asetuskokoelma 1930 33

Asetuskokoelma 1931 33

Asetuskokoelma 1932 33

Asetuskokoelma 1933 33

Asetuskokoelma 1934 33

Asetuskokoelma 1935 33

Asetuskokoelma 1936 33

Asetuskokoelma 1937 33

Asetuskokoelma 1938 33

Asetuskokoelma 1939 33

Asetuskokoelma 1940 33

Asetuskokoelma 1941 33

Asetuskokoelma 1942 33

Asetuskokoelma 1943 33

Asetuskokoelma 1944 33

Asetuskokoelma 1945 33

Asetuskokoelma 1946 33

Asetuskokoelma 1947 33

Asetuskokoelma 1948 33

Asetuskokoelma 1949 33

Asetuskokoelma 1950 33

Asetuskokoelma 1951 33

Asetuskokoelma 1952 33

Asetuskokoelma 1953 33

Asetuskokoelma 1954 33

Asetuskokous 1846-47 33

Asetuskokous 1848 33

Asetuskokous 1849-50 33

Asetuskokous 1851 33

Asetuskokous 1852-53 33

Asetuskokous 1857 33

Asetuskokous 1858 33

Asetuskokous 1859 33

Asetuskokous 1860 33

Asetuskokous 1861 33

Asetuskokous 1862 33

Asetuskokous 1863 33

Asetuskokous 1864 33

Asetuskokous 1865 33

Asetuskokous 1866 33

Asetuskokous 1867 33

Asetuskokous 1868 33

Asetuskokous 1869 33

Asetuskokous 1870 33

Asetuskokous 1871 33

Asetuskokous 1872 33

Asetuskokous 1873 33

Asetuskokous 1874 33

Asetuskokous 1875 33

Asetuskokous 1876 33

Asetuskokous 1879 33

Asetuskokous 1880 33

Asetuskokous 1881 33

Asetuskokous 1882 33

Asetuskokous 1883 33

Asetuskokous 1884 33

Asetuskokous 1884 ruots. 33

Asetuskokous 1885 33

Asetuskokous 1886a 33

Asetuskokous 1886b 33

Asetuskokous 1887 33

Asetuskokous 1888 33

Asetuskokous 1889 33
34 ALUESUUNNITTELU.  ALUEPOLITIIKKA


Vesihallinto 1970-1980 34 VES
35 HALLINTO


Korkeamäki Esko Sata tulista vuotta
Viialan VPK:n historia
35 KOR

Kylmäkosken kunnan 100-vuotis juhlavuoden
kunnalliskertomus 1995
35 KYL
Pesälä Vilho  Lappeenrannan palotoimi -
yhtä vanha kuin kaupunki
35 LAP

Oulun lääni 200 vuotta 35 OUL
Soikkanen Hannu Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta 35 SOI
Tiihonen Seppo
Tiihonen Paula
Suomen hallintohistoria 35 SUO

Suomen Kunnalliskalenteri 1951 35 SUO
Tuominen Helinä Lääninhallinto 350 vuotta 35 TUO

Valtiontalouden tarkastusvirasto 1824-1974 35 VAL

Toijalan verokalenteri 1972 35 VER

Toijalan verokalenteri 1974 35 VER

Toijalan verokalenteri 1975 35 VER

Toijalan verokalenteri 1976 35 VER

Toijalan verokalenteri 1977 35 VER

Toijalan verokalenteri 1978 35 VER

Toijalan verokalenteri 1979 35 VER

Toijalan verokalenteri 1980 35 VER

Toijalan verokalenteri 1981 35 VER

Toijalan verokalenteri 1982 35 VER

Toijalan verokalenteri 1983 35 VER

Toijalan verokalenteri 1984 35 VER

Toijalan verokalenteri 1985 35 VER

Toijalan verokalenteri 1986 35 VER

Toijalan verokalenteri 1987 35 VER

Viialan verokalenteri 1973 35 VER
36 TALOUSTIEDE. KANSANTALOUSTIEDE


Akaan-Kylmäkosken Säästöpankki 1875-1925 36 AKA
Aromäki Juhani Pankki josta näkyi koko kaupunki
Tampereen aluesäästöpankin historia
36 ARO

Asemapäällikköyhdistys 50 vuotta
1910-1960
36 ASE
Blomstedt Yrjö  Kansallis-Osake-Pankin historia I
1889-1939
36 BLO
Tolonen Reijo Eespäin 100 vuotta
Toijalan Nuorisoseura ry. 1904-2004
36 EES
Hannonen Tapani Suomen veturimiesten liiton
osasto N:o 10 Toijala
Vaiheet perustamisesta lakkauttamiseen
36 HAN
Syrjänen Matti Hauhon Säästöpankki 100 vuotta
Kasvua ja kokemuksia Hauhon hyväksi 1885-1985
36 HAU

Hämeenläänin paloapuyhdistys
vuosikertomus 1916
36 HÄM

Hämeenläänin palovakuutusyhtiön
kertomus 1909
36 HÄM

Hämeenläänin Palovakuutusyhtiön säännöt 36 HÄM

Hämeenläänin palovakuutusyhtiön
kertomus 1913
36 HÄM
Kahila K. J. Viisi vuosikymmentä konduktöörien
yhteisrientoja 1898-1948
36 KAH
Kuisma Markku
Henttinen Annastiina
Karhu Sami
Pohls Maritta
Kansantalous
Pellervo ja yhteisen yrittämisen idea 1899-1999
36 KAN
Korpisaari Paavo Suomen rautatieläiskunta 1862-1912 36 KOR
Kuisma Markku Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi
Kansallis-Osake-Pankki 1940-1995
36 KUI
Lodenius Erik Vakuutusosakeyhtiö Fennia
1882-1982
36 LOD
Metso Tauno V.R. Konduktööriyhdistus r.y.
1898-1978
36 MET
Nissinen Niilo 100 vuotta Rautatievirkamiesten
järjestötoimintaa 1873-1973
36 NIS
Parpola Antti
Mikkonen Isto
Mukana elämässä
Toijalan Osuuspankki 1927-2002
36 PAR
Pipping Hugo E. Sata vuotta pankkitoimintaa 36 PIP

Rautatievirkamies 13-14/1954 36 RAU

Rautatievirkamies 6/1955 36 RAU
Riihinen Olavi
Hentilä Kalevi
Roos Jeja-Pekka
Rautatieläisten Liiton historia II
Kasvun aika
vuodet 1930-1971
36 RII

RKY:n 100 vuoden matkalta 36 RKY

Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntain
Paloapuyhdistys 1903-1916 kertomukset
36 SUO

Suomen kirkon pappisliiton vuosikirja I
1946
36 SUO

Suomen kirkon pappisliiton vuosikirja II
1947
36 SUO

Suomen nimismiesyhdistys
25-vuotisjuhlajulkaisu 1921-1946
36 SUO

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki
vuosikertomuksia 1909-1914
36 SÄÄ

Tampereen Osake Pankki 1908 36 TAM

Tampereen Osake Pankki 1910 36 TAM

Tampereen Osake Pankki 1912 36 TAM

Tampereen Osake Pankki 1913 36 TAM
Tapola Slim Suomen rautatieläisyhdistys 1889-1939 36 TAP

Teollisuuden keskusliitto
Jäsenluettelo 1976-1977
36 TEO
Suvanto Seppo
Santti Sakari
Hakala Risto
Satavuotiaan muotokuva
Toijalan Säästöpankki 1877-1977
36 TOI

Toijalan Nuorisoseura 75 vuotta 1904-1979 36 TOI
Paavilainen Kalevi Toijalan Osuuspankki 50 vuotta 36 TOI
Vihola Teppo Rahan ohjaaja : Yhdyspankki ja Merita 1950-2000 36 VIH

VR. Virkanaisten Oma-Koti-Yhdistys
50 v. julkaisu
36 VR

VR-Liikennepäällystö 1910-1985 36 VR
Äijälä Juha Asemapäällikköyhdistys ry
VR-Liikennepäällystö ry 1975
1910-1995 85 vuotta
36 ÄIJ
37 SOSIAALIPOLITIIKKA


Haavikko Paavo Kansalaisturvaa rakentamassa
Kelan viisi vuosikymmentä 1937-1987
37 HAA
Halila Aimo Helsingin kaupungin sosiaalitoimen historia 37 HAL
Karppinen Leena Lastenkotitoiminnan muotoutuminen Sisälähetysseuran Kasvattajaopistossa Ruusu Heinisen johtajatarkaudella 1918-1932 : aatepohja, pedagogiset painotukset ja ammatillisten käytäntöjen periaatteet 37 KAR
Panula-Ontto Matti Rattailla
Akaan seudun rotarit hyvällä asialla
37 PAN
Pulma Panu Fattigvård i frihetstidens Finland 37 PUL
Seestie-Leskinen Kerttu Rakkaat tuulihatut
eli mitä ovat Kivala-kodit
37 SEE
Seppälä Raimo  Veljeä ei jätetä
Työn ja rakentamisen vuosikymmenet
37 SEP

Sotainvalidien veljesliiton Toijalan seudun
osasto r.y. 50 vuotta
37 SOT

Toijalan kaupunki
Vanhuspoliittinen suunnitelma 1998-2010
37 TOI

Valtionrautateiden eläkelaitos 1882-1932 37 VAL
Kallio Jukka Vanhainkoti Havulinna 30 vuotta
Juhlahistoriikki
37 VAN
38 KASVATUS. OPETUS. KASVATUSTIEDE

Airola Antti Muistojen kirja 38 AIR
Madisson J.
toimitt.
Antifeodalnaja borba volnyh švedskih krestjan v
Estljandii XVIII-XIX
Sbornik dokumentov
38 ANT

Hämeenlinnan suomalainen yhteiskoulu ja
valmistavakoulu
vuosikertomus kevät 1921
38 HÄM

Hämeenlinnan suomalainen yhteiskoulu ja
valmistavakoulu
vuosikertomus kevät 1922
38 HÄM

Hämäläisosakunnan vuosikirja 1965 38 HÄM
Härkönen Mirja Kouluhallituksen ensimmäisen päällikön
Casimir von Kothenin koulupolitiikka
38 HÄR
Kailanpää Aarre Aitoon kotitalouskeskikoulu
Anna Tapion koulu 1940-1990
38 KAI
Kailanpää Aarre Pälkäneen koululaitoksen historia 38 KAI

Kansakoulun lehti 1898 38 KAN

Kansakoulun lehti 1899 38 KAN

Kansakoulun lehti 1900 38 KAN

Kansakoulun lehti 1901 38 KAN

Kansakoulun lehti 1902 38 KAN

Kansakoulun lehti 1903 38 KAN

Kansakoulun lehti 1904 38 KAN

Kansakoulun lehti 1905 38 KAN

Kansakoulun lehti 1906 38 KAN
Kuuliala Ilari Kansanopistonäkymiä Päivölästä 38 KAN
Karppinen Leena Hilkan askelin, kasvattajaopiston eilisestä osa 2 Johtajatar Hilkka Pelkosen elämä ja sodat, niistä selviytyminen ja Kasvattajaopiston uuden kehittämisen alku 1939-1968 38 KAR
Karttunen M. O. Päivölän kansanopisto 1889-1975 38 KAR
Karppinen Leena Ruusun askelin, kasvattajaopiston eilisestä osa 1 Ruusu Heinisen elämä ja Kasvattajaopiston Sortavalan kausi 1918-1939 38 KAR

Kuningatar ja kuhnurit
Toijalan lukion Comenius 2-kurssin lehti
38 KUN
Kuuliala Ilari Päivölä
Kansanopisto ja Aikuiskoulutuskeskus 100 vuotta
38 KUU

Lastumäen koulu
Toijalan yläaste ja Toijalan lukio
Kertomus lukuvuodesta 1998-99
38 LAS

Loimaan evankelinen kansanopisto
kertomus 1954-1955
38 LOI

Loimaan evankelinen kansanopisto
kertomus 1956-1957
38 LOI

Loimaan evankelinen opisto 50 vuotta 38 LOI
Lehtonen Asko Muuttuvat ajat
Turun klassisen lyseon satavuotisjuhlakirja
38 MUU
Ojanen Eeva Uranuurtaja
Forssan Suomalaisen Yhteis-koulun perustamisesta 100 vuotta
38 OJA

Opettajain Lehti 1906 38 OPE

Opettajain Lehti 1907 38 OPE

Opettajain Lehti 1908 38 OPE

Opettajain Lehti 1910 38 OPE
Panula-Ontto Matti Kaikuja Lastumäeltä
Vuosisata oppikouluopetusta Toijalassa
1906-2006
38 PAN

Porvoon naisopisto
Porvoon naisopisto ja tyttölukio
vuosikertomus 1933-1934
38 POR

Porvoon naisopisto
Porvoon naisopisto ja tyttölukio
vuosikertomus 1934-1935
38 POR

Päivölän kansanopisto
 vuosikertomus 1989-1990
38 PÄI

Päivölän kansanopisto
vuosikertomus 1985-1986
38 PÄI

Päivölän kansanopisto
vuosikertomus 1988-1989
38 PÄI
Raid Lembit Tartu ülikooli usuteaduskond 1632-1940 38 RAI

Santalan salmet, saaret ja mantereet
Hankoniemen kristillisen opiston maaperä, maisemat ja vaiheet
38 SAN

Statistisk Öfversigt 1889-1890 38 STA
Virtanen Teuvo Suomen ensimmäinen työväenopisto 75 vuotta 38 SUO

Suomenmaan kansanopetuksen tilasto 1891 38 SUO
Syrjä Urpo Hauhon kansakoulut 1871-1976
Sataviisi vuotta kansan-opetustyötä Hauholla
38 SYR

Sääksmäen maatalousoppilaitos 1908-1983 38 SÄÄ

Tampereen kauppaoppilaitos
Toimintakertomukset 1943-44
38 TAM

Tampereen kauppaoppilaitos
Toimintakertomukset 1963-64
38 TAM

Toijalan Suomalainen Yhteiskoulu
vuosikertomus 1916
38 TOI

Toijalan Suomalainen Yhteiskoulu
vuosikertomus 1917
38 TOI

Toijalan Suomalainen Yhteiskoulu
vuosikertomus 1919
38 TOI

Toijalan Suomalainen Yhteiskoulu
vuosikertomus 1921
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
monisteita vuosikertomuksista 1906-1946
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1933
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1935
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1936
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1937
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1938
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1939
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1947
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1948
38 TOI

Toijalan Yhteiskoulu
vuosikertomus 1949
38 TOI
Holmström Marjatta
Matinolli Eeva
Toijalan yhteiskoulun vuoden 1949
ylioppilasluokan muistelmia kouluajalta
38 TOI

Tuikku
Yhteiskoulu 50-vuotias 26.8.1956
38 TUI

Turun koulu
Juhani Paasivirran 70-vuotisjuhlakirja 1989
38 TUR
Jalava Aulikki Urjalan peruskoulun yläaste ja lukio
historiikki 1985-1995
38 URJ
Uusi-Hakimo Lauri Pyhäkoulusta peruskouluun
Kunnallista kansanopetusta Forssassa 1897-1997
38 UUS
Villanen Niilo Satavuotias kansakoulu
Akaan ja Toijalan kansakoulujen vaiheet
1867-1967
38 VIL
39 MAANPUOLUSTUS


Alamäki Päivi Ne 27 vuotta
Akaa-Toijalan suojeluskunnan, sotilaspoikien ja Lotta-Svärd-paikallisosaston historia 1917-1944
39 ALA
Haro Matti Elintilan junailijat
Rautateitä ja hallintoa jatkosodan vuosina
39 HAR
Hersalo N. V. Suojeluskunnan historia I
Puolustustahtoinen kansa
39 HER

Jalkaväen harjoitusohjesääntö I osa 39 JAL
Juutilainen Antti Tammenlehvän kansa 39 JUU
Korjus Jaakko Oli vaaralle alttiina syntymämaa
Suojeluskunta- ja lottatoiminta Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan maalaiskunnassa 1917-1944
39 KOR
Korkama Erkki
Roudasmaa Stig
Tapparasta tankkeihin
Hämeenlinnan varuskunnan historia
39 KOR
Koskimies Airi ja Rafael Suomen lotta. Katsaus lottajärjestön toimintaan 39 KOS
Alamäki Kauko Kotikontujen tienoita tervehtien… 39 KOT
Alamäki Kauko Kotikontujen tienoita tervehtien… II
Jotakin ehkä tietäisin…
39 KOT

Kotirintama
Sotavuosien 1939-1945 Suomi naisten ja lasten silmin
39 KOT
Laine Eevert Punakapinan aika Sääksmäen Metsäkansassa 39 LAI
Lapinleimu Markku Ote pitää 39 LAP
Lehmusvaara Ilmari Vanhempiemme perintö Hattula & Tyrväntö
Suojeluskunta- ja Lottatyötä 1917-1944
39 LEH
Leino Eino Vöyrin sotakoulu 
haastatteluja ja historiikkia
39 LEI

Lotta-Svärd 1939-1940 39 LOT

Maanpuolustuskunto ja kansalainen II 39 MAA
Muikku Esa
Kuusela Kari
Puolustusvoimien panssarikalusto
1918-1989
39 MUI
Myllyniemi Seppo Hämeen suoja
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö Etelä-Hämeessä 1917-1944
39 MYL
Niemelä Jari Tuntematon ruotusotilas 39 NIE
Olsson Pia Eteen vapahan valkean Suomen
Kansantieteellinen tutkimus lottatoiminnasta paikallisella tasolla vuoteen 1939
39 OLS

Peruskalliomme - Maanpuolustus
Suomen Reserviupseeriliitto 1931-1951
39 PER
Pirhonen Pentti Suojeluskunnat ja Lotta-Svärd 39 PIR

PsRUK 238 "MUTKA" 39 PSR
Kronlund Jarl (toim.) Puolustusvoimien rauhan ajan historia 1 : Suomen puolustuslaitos 1918-1939 39 PUO

Ritari 151
22.4.15-15.7.1976
39 RIT
Roms Jussi Aseveljeydestä veljeyteen – Kaatuneiden Muistosäätiön historia 39 ROM
Salo-Mäkelä Pia Vapaaehtoinen maanpuolustustyö kotiseudun
hyväksi
Koijärvi-Kylmäkoski-Urjala 1917-1944
Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiiri 2, 1917-1940
Lounais-Hämeen Suojeluskuntapiiri 2, 1941-1944
39 SAL
Satamo Seppo Kallioon paalutettu
Valkeakosken suojeluskunta ja Lotta Svärd-paikallisosasto
39 SAT
Satamo Seppo Pienistä kivistä mahtava muuri
Pälkäneen suojeluskunnan ja Lotta Svärd paikallisosaston historia
39 SAT
Satamo Seppo Pohjois-Sääksmäen suojeluskunta
Pohjois-Sääksmäen Lotta Svärd paikallisosasto
39 SAT
Satamo Seppo Sääksmäen suojeluskunta 1917-1944
Sääksmäen kirkonpuolen Lotta Svärd paikalliosasto 1922-1944
39 SAT
Satamo Seppo Taisteluista Tammenlehvään
Muistomerkki sotiimme 1939-1945 osallistuneen sukupolven työlle
39 SAT
Seppä Väinö Vöyrin sotakoulu 1918 39 SEP

Sisäpalvelusohjesääntö 1937 39 SIS

Sisäpalvelusohjesääntö 1941 39 SIS

Sotamiehen taskukirja 1941 39 SOT

Sotamiehen taskukirja 1949 39 SOT

Suojeluskuntalaisen alkeisopas 1938 39 SUO

Suomen puolustusvoimat 39 SUO
Lehmus Yrjö Suomen Sotaveteraaniliitto 1957-1976 39 SUO
Palaste Olli Suomen Sotaveteraaniliitto 1957-1987 39 SUO

Suomen sotaveteraaniliitto 40 v. 29.9.1997
Yhdessä kestämme
39 SUO

Suomen Suojeluskunnat 1933 39 SUO
Terä Martti V.
Tervasmäki Vilho
Puolustushallinnon perustamis- ja
rakentamisvuodet 1918-1939
39 TER
Heinrichs A. E. Tiede ja ase
Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu 3
39 TIE
Airo A. F.
Kuusela E.
Tiede ja ase
Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu 4
39 TIE
Poppius U.
Koivisto O.
Tiede ja ase
Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu 20
39 TIE

Tuntematon
RUK kurssi 146
39 TUN
Uola Mikko Rintamamiesten Liitto
1929-1944
39 UOL
Havulinna Aulis 50 vuotta väestönsuojelutyötä
Suomen väestönsuojelujärjestö 1927-1977
39 VII
Utrio Untamo Viisi vuotta kansanhuoltoa 39 VII

Ympyröitä kansalaisvastuuseen
RUK 50-vuotisjuhlakirja
39 YMP
40 MAANTIEDESuomen valtionrautatiet
kartta 1912-1937
40 SUO

Viron turistikartta 40 VIR
42 SUOMI


Poutvaara Matti Tampere 42 POU
Saanio Martti
Laaksonen Pekka
Nurmijärvi
Kuvakirja
42 SAA

Sua katson synnyinseutu Kangasala 42 SUA
Westerholm John
Raento Pauliina
Suomen kartasto 42 SUO

Suomen kartta 42 SUO
Maanmittaushall toim Suomen kartta – Suomen karttakirja näköispainos 42 SUO

Suomi yleiskartta 42 SUO

Suomi yleiskartta 42 SUO

Suomi yleiskartta
Valtionmaiden erikoispainos
42 SUO

Tampereen kaupungin asemakartta 1937 42 TAM

Toijala
kartta v. 1880
42 TOI
Vuokola Aimo
Yrjänä Aki
Siukola Kalle
Toijala
kuvateos
42 TOI

Toijalan asemakartta
kartta v. 1912
42 TOI
Tyrkkö Jukka Valkeakoski
Sydän-Hämeen Sampo
- työn ja tulevaisuuden kauppala
42 TYR
47 ITÄ-EUROOPPAKarjala
Autoilijan tiekartta
47 KAR
49 KANSANTIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA

Helin Martti Pirkanmaan ruoka ja tapakulttuuri 49 HEL
Kuusinen Seija Urjalan rakennuskulttuuri 49 KUU
Ripatti Marja-Liisa Eteläisen Hämeen ammattikutojat ja pellavakilpikankaat 49 RIP
Talve Ilmar Suomen kansankulttuuri 49 TAL

Wesilahti veistelee 49 VES
Vuorela Toivo Kansanperinteen sanakirja 49 VUO
50 LUONNONTIETEETLounais-Hämeen luonto 50 LOU
Saarinen Heli Toijalan kaupungin luontokohteet 50 TOI

Arvokkaat luontokohteet Vesilahdella 50 VES
59 LÄÄKETIEDE. TERVEYDENHOITO


Ahtokari Reijo Elämä voittaa
Puoli vuosisataa työtä keuhkovammaisten
hyväksi
59 AHT
Backman Wold.
Savonen Severi
Keuhkotaudin kulku Suomessa vuosina 1771-1929 59 BAC
Hietala Kari J. Etelä-Pirkanmaan kansanterveystyön
kuntayhtymän historiikki 1974-1994
59 ETE

Haavoitettujen ja sairaitten sotilaitten hoitoa
tarkoittavan yhdistyksen sekä yhdistyksen varustamien kenttälasarettien toiminnasta maailmansodan aikana 1914-1917
59 HAA

Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia 59 HEL
Lehtonen Eero Toijalan kaupungin pääterveysasema 10 vuotta
Rakentamisen historiikki
59 LEH
Miettinen Aino Martti-pojasta se alkoi
Rinnekodin vaiheita vuosilta 1927-1959
59 MIE
Rapila Alpo K. Törnävän sairaala 1923-1973
Viisi vuosikymmentä järjestelmällistä mielisairaanhoitoa Vaasan läänissä
59 RAP
Sainio Sari (toim.) Reumayhdistyksen aika Akaassa 59 SAI
Sandholm Åke Hospitalet i Helsingfors 1550-1840 59 SAN
Selin Rauno Toijalan Apteekki 120 vuotta
1876-1996
59 SEL
Seppälä Raimo Pikonlinna
Työtä kansansairauksia vastaan 1931-2001
59 SEP
Sivén Gunnar Suomen hammaslääkäriseuran historia
1892 16/4 1942
59 SIV
Turunen Martti I.
Kalima Timo V.
Suomen kirurgiyhdistys 50 59 SUO
Seppälä Raimo
Eljaala Paula
Tampereen sydäntautipiiri 30 vuotta 59 TAM
Vuori Hannu Lääketieteen historia 59 VUO
Vuorinen Heikki S Tautien historia 59 VUO
60 SOVELLETUT TIETEET


Alanen Aulis J.
Ahtokari Reijo
Sata vuotta teollisuutta Viialassa 60 ALA
Brotherus Heikki Berner 100
1883-1983
60 BER
Carlsson Albert W. Med mått mätt
Svenska och utländska mått genom tiderna
60 CAR
Jutikkala Eino Puoli vuosisataa elintarviketeollisuutta
Huhtamäki-yhtymän ja siihen liitettyjen tehtaiden vaiheita
60 JUT
Nukari Matti Kestäviä arvoja
Hackman 1790-1990
60 KES
Nukari Matti Kestäviä arvoja
Hackman 1790-1990
60 KES
Lapinleimu Markku Keittiöstä konserniin
Lapinleimu Oy 1935-1995
60 LAP
Pirhonen Pentti 70 vuotta Medica
1911-1981
60 MED

Métron 60 MET
Nurminen Jouko Sata vuotta puhelintoimintaa Kankaanpäässä
1899-1999
60 NUR

P&K 75 vuotta 1898-1973
P&K Uutiset 10-11/1973
60 P&K
Perko Touko Yhdessä enemman SOK
1904-1979
60 PER

Rautevisio
1908-2008
60 RAU
Nikula Oskar Osakeyhtiö PH.U. Strengberg & K:ni Aktiebolag
1762-1962
60 STR
Nikula Oskar Osakeyhtiö PH.U. Strengberg & K:ni Aktiebolag
1762-1962
60 STR

Viialan posti 100 vuotta
1888-1988
60 VII
61 ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA

Vihmalo Matti
Kuoppala Anssi
Tietotekniikan ABC 61 TIE
62 METALLITEOLLISUUS. KONETEKNIIKKA. LIIKENNEVÄLINEET. SÄHKÖTEKNIIKKA

Alameri Mikko
Hovi Ilkka
Rautatiet ja pienoisrautatiet 62 ALA
Ivalo Mikko Höyryveturit ja niiden hoito 62 IVA

Masuuni, josta tuli suurvalimo
Högforsin tehdas I
1820-1874
62 MAS

Masuuni, josta tuli suurvalimo
Högforsin tehdas II
1874-1950
62 MAS
Poutanen Pirjo
Sjöholm Pirjo
Muutos merkitsee mahdollisuuksia
Hämeen sähdö Oy vuodesta 1919
62 MUU
Rinne Toivo T. Hämeen Sähkö 1919-1969 62 RIN

Toijalan Sähkö v:sta 1910 alkaen 62 TOI
Pitkänen Juhani Tsaarin ajasta EU-kauteen rautateiden tele- ja
sähkötekniikkaa vuodesta 1860
62 TSA
Villanen Niilo Toijalan Sähkö 60 vuotta 62 VIL
Simola Osmo Vuosisata sähköä Suomessa 62 VUO
63 KAIVANNAISTEOLLISUUS. KEMIANTEOLLISUUS

Ahtokari Reijo Lasiteollisuus 1681-1981 63 AHT
Hildén Juhani Savipeltojen savupiiput
Tampereen tiiliteollisuuden vaiheet
63 HIL
Hoving Victor Lohjan kalkkitehdas
1897-1950
63 HOV
Särkikoski Tuomo Tiedon liekki
Kuinka Outokumpu loi keksinnön ja teki siitä kulttuurin
63 SÄR
Kotivuori Salme Vuosisata vuolukiveä
1893-1993
63 VUO
64 PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS. TEKSTIILITEOLLISUUS. NAHKATEOLLISUUS. HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS
Andrésen Saga 100 vuotta konehuopaa 1882-1982 64 AND
Autio Matti
Nordberg Toivo
Vuosisata paperiteollisuutta I 64 AUT
Hoffman Kai Kotimarkkinoilta vientiteollisuudeksi
Tampereen Verkatehdas Oy 175 vuotta
64 HOF
Lilius Martin Villan aika
Kuvia Tampereen Verkatehtaasta
64 LIL
Nordberg Toivo Vuosisata paperiteollisuutta II 64 NOR
Nordberg Toivo Vuosisata paperiteollisuutta III 64 NOR

Paali ja pakka
Porin Puuvilla Oy 1898-1973
64 POR
Raevuori Yrjö H. Liljeroos Osakeyhtiö ja sen edeltäjät
1851-1951
64 RAE

P. C. Rettig & Co 1845-1945 64 RET
Talvi Veikko Kymin Osakeyhtiö 1872-1972
Kymmene Aktiebolag
64 TAL

Työn äärestä 1/1981
Yhtyneet paperitehtaat - Walkiakoski konserni
64 TYÖ
Wester Holger Tamfelt 1947-1997
Tampereen verkatehdas
64 WES
66 RAKENNUSTEKNIIKKAHelsingin kaupungin rakennusviraston
Katurakennusosasto 50 v. 1919-1969
66 HEL
Helamaa Erkki Vanhan rakentajan sanakirja 66 HEL
Mattila Matti Radanrakentajasta rakennusmestariksi
Tutkimus rautatierakennusmestarien työ- ja elämänolojen kehityksestä 1900-1940
66 MAT
Pyhälä Seppo Urjalan seudun tiestön historiaa
Maaliikenne historiallisena tutkimuskohteena
66 PYH

Suomen teiden historia I 66 SUO

Suomen teiden historia II 66 SUO
67 MAA- JA METSÄTALOUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS. BIOTEKNIIKKA


Kalvolan metsänhoitoyhdistys 30 v.
kertomus 1934-1964
67 KAL

Kalvolan metsänhoitoyhdistys 50
Työtä ja toimintaa 1934-1983
67 KAL
Kellberg Aarno Olvi vuodesta 1878
110 vuotta
67 KEL
Hakala Johannes Kylmäkosken Metsänhoitoyhdistys 1935-1985 67 KYL
Liuksiala A. Metsä-Eemeli
Metsänomistajan metsätöitä sanoin ja kuvin
67 LIU

Maatilahallitus 1971-1981 67 MAA
Manninen Kirsti  Emäntävoimaa 67 MAN

Metsästäjäin keskusjärjestö
1962-1987
67 MET
Saarto Vesa Huhtamäki-yhtymän historia 67 SAA
Simonen Seppo Maatalouden pikku jättiläinen 67 SIM

Suomen maatilat
- Suuri maatilakirja (kopioita)
67 SUO
Jänterä Aarne 75 vuotta Tapion toimintaa ja tuloksia 67 TAP
Valta Tuija Olvi Oyj vuodesta 1878
120 vuotta
67 VAL
Wiiala Arvid Maatila ja sen muodostaminen 67 WII
Virjula Pentti Kärjenniemen Metsästysseura r.y.
1886-1986
67 VIR
69 LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE


Rautateiden aikataulu 1.6.1947 69 AIK

Rautateiden aikataulu 3.6.1946 69 AIK

Suomen Valtionrautatiet
Aikataulu N:o 88
junille 1 p:stä Toukokuuta 1916 toistaiseksi
69 AIK

Suomen Valtionrautatiet
Graafillinen Aikataulu N:o 90
Junille 1 p:stä toukokuuta 1919 toistaiseksi
69 AIK

Valtionrautatiet
Graafinen aikataulu N:o 120
Voimassa kesäkuun 1 päivästä 1953 toistaiseksi
69 AIK

Valtionrautatiet
Graafinen aikataulu N:o 121
Voimassa kesäkuun 1 päivästä 1954 toistaiseksi
69 AIK

Valtionrautatiet
Graafinen aikataulu N:o 124
Voimassa kesäkuun 2 päivästä 1957 toistaiseksi
69 AIK

Valtionrautatiet
Graafinen aikataulu N:o 125
Voimassa kesäkuun 1 päivästä 1958 toistaiseksi
69 AIK

Valtionrautatiet
Graafinen aikataulu N:o 126
Voimassa toukokuun31 päivästä 1959 toistaiseksi
69 AIK
Ajo Reino Tampereen liikenne alue 69 AJO
Alameri Mikko
Kalliomäki Reino
Nummelin Markku
Ojanperä Kari
Jokioisten rautatie
- 100 vuotta liikenteelle avaamisesta
69 ALA
Alameri Mikko  Suomen Rautatiet 69 ALA

Betänkanden : komiten för undersökning af
finska statsjärnvägarnas ekonomi II
69 BET

Banafdelningen, Cirkulär 1871-1905 69 CIR

Cirkuläret för år 1904
Rautatiehallituksen kiertokirjeet 1904
69 CIR

Cirkuläret för år 1906
Rautatiehallituksen kiertokirjeet 1906
69 CIR

Cirkuläret för åren 1877-85
Rautatiehallituksen kiertokirjeet 1877-85
69 CIR

Kiertokirjeitä eri vuosilta
Valtionrautatiet
69 CIR

Kiertokirjekokoelma 1912
Valtionrautatiet
69 CIR

Liikennetirehtöörin kiertokirjeet 1912
Johtosääntö junapakkamestarille
Ohjeita laiturivartijalle
69 CIR
Elfqvist Nalle Ångtågen lever! 69 ELF
Öller Uno Finlands Järnväg i barnskor 69 FIN

Finska Statsjärnvägarne I 1862-1912 69 FIN

Finska Statsjärnvägarne II 1862-1912 69 FIN
Helme Mehis Eesti Kitsarööpmelised
Raudteed 1896-1996
69 HEL
Helme Mehis Pietari Suuren merilinnoituksen rautatie
Eestissä olleiden merilinnoitusten rautatiet 1913-1990
69 HEL
Hesselink Herman Gijsbert
Tempel Norbert
Eisenbahnen im Baltikum 69 HES
Immeli Heikki
Juntunen Kari
Piletti Pietariin
Suomen kulkuneuvojen 100-vuotistaipaleelta
69 IMM
Isohella Sari Tampereen kaupungin alueella toimineiden rautatieliikennepaikkojen historia 69 ISO

Jernvägs-statistik 16 69 JER

Jokioisten museorautatie
Opas Höyryjunalla Humppilasta Minkiön kautta Jokioisiin
69 JOK
Salminen Toivo Junan tuomia
Riihimäki-julkaisu 10
69 JUN

Junaturvallisuussääntö 69 JUN
Jutikkala Eino Turun-Toijalan radan suunnan määrääminen 69 JUT
Jämsén Asko Äänekosken-Suolahden yksityisrautatie 69 JÄM
Bergström Matti
Einola Erkki
Kilpiö Olavi
Kapeat kiskot
Suomen yleiselle liikenteelle avatut yksityiset kapearaiteiset rautatiet
69 KAP
Kastemaa Matti J. Rautatiekirjakauppa Oy
1910-1970
69 KAS

Kesko 25
Vuosikertomus 1965
69 KES
Bergström Matti  Kokoelmasta erikoismuseoksi
Suomen rautatiemuseo sata vuotta
69 KOK
Kopsa Pentti Kenttäposti 1941-1945 69 KOP
Kramer Gerd Dampflok 69 KRA

Kymmenen käskyä käyttäytymisestä ja vähän muusta
Joukko ystävällisiä, mutta vakavia neuvoja Rautatiehallitukselta virkailijoille
69 KYM
Lehtola K. F. Rautatienrakennusoppi 69 LEH
Järvinen Kyösti Liikenne 69 LII

Liikenne-Ohjesääntö 1897 69 LII

Liikennepaikkojen välimatkat
Toukokuun 1 päivänä 1948
69 LII

Valtionrautateiden liikennesääntö 69 LII
Mäkinen Antti Yksityisten kapearaiteisten rautateiden
henkilökunta ja työelämä 1930-luvulta liikenteen lakkauttamiseen
69 MÄK

Määräyksiä
Valtionrautatiet
69 MÄÄ

Määräyskokoelma II
Valtionrautatiet
69 MÄÄ

Määräyskokoelma V
Valtionrautatiet
69 MÄÄ
Nerman Gustaf Afhandling om jernvägars anläggning och rörelsemateriel
(ei lainaksi)
69 NER
Nummelin Markku Raitiotiet
Kuvia Euroopan raitioteiltä
69 NUM
Hyvärinen Juuso Raskas sekajuna 69 RAS
Väätänen V. O.
Myllärinen L. J.
Rautatiehakemisto
Liitteenä ohjeet viran- ja toimenhaltijoille
69 RAU

Rautatiehakemisto
Tietoja rautatieasemista ja niiden lähipaikkakunnista
69 RAU
Anttonen A. E. Rautatieasiain Suurhakemisto 69 RAU

Rautatiehallituksen kertomus 1952 69 RAU

Rautatieliikenne sodan aikana ja
sotarautatiemuodostelmat
69 RAU

Rautatieläisen kieliopas
Suomi-Ruotsi-Saksa-Englanti
69 RAU

Rautatieläisen kieliopas
Suomi-Ruotsi-Venäjä
69 RAU
Rinne Matti Aseman kello löi jo kolme kertaa
Suomen rautateiden kulttuurihistoriaa
69 RIN
Ruuttula-Vasari Anne Eskolan metsärata 69 RUU
Saarinen Eero-Eetu Ylä-Syvärin Rautatie 69 SAA
Salin Johanna Luovuutta ja riskinottoa seitsemän
vuosikymmentä
Toijalan Yrittäjät ry
69 SAL
Soilamo-Malmi Mervi Posti- ja telelaitoksen ammattiryhmät 1900-luvulla 69 SOI

Sopimus
Valtionrautatiet
69 SOP

Suomen Valtionrautatiet 1862-1912
Historiallis-teknillis-taloudellinen kertomus I
69 SUO

Suomen Valtionrautatiet 1862-1912
Historiallis-teknillis-taloudellinen kertomus II
69 SUO

Tampereen ratapihan liikennöimissääntö 69 TAM

Tariffisäännön lisälehti N:o 9 69 TAR
Teerijoki Ilkka Postivaunun matkassa 1862-1995
Rautatiepostinkuljetuksen historia Suomessa
69 TEE
Teerijoki Ilkka Postivaunut Suomessa 125 vuotta
Postin rautatiekuljetusten historiaa 1860-luvulta 1990-luvulle
69 TEE
Arkkitehtitoimisto
Eija Teivas
Toijalan rautatieasema-alue
inventointi 31.12.2004
69 TOI
Valanto Juhani Hämeen hopeisilla vesillä
Suomen Hopealinja 50 vuotta
69 VAL
Valanto Juhani Matka entisyyteen
s/s TARJANNE 90 vuotta
69 VAL
Valanto Juhani Satu-kirja
s/s SATU 1901-2001
69 VAL

Valtionrautateiden ammattiopetus 1913-1963 69 VAL
Kaskimies Einari Valtionrautatiet 69 VAL
Immonen K. J. Valtionrautatiet 1862-1962 69 VAL

Valtionrautatiet 1912-1937 I osa 69 VAL

Valtionrautatiet 1912-1937 II osa
Yleisesitys valtionrautateiden kehityksestä
69 VAL
Korhonen Yrjö Valtionrautatiet 1937-1962 69 VAL
  Valtionrautatiet 1962-1987 69 VAL
Nieminen Erkki
Puntari Erkki
Immonen Keijo
Vauhtia ja voimaa
Valtionrautatiet 1862-1987
69 VAU

Viisi vuosikymmentä hallittua rakennemuutosta
Pirkanmaan yrittäjien aluejärjestö 50 v. juhlajulkaisu
69 VII

Yhtenäinen ohjesääntö
Kansainvälinen rautatiekuljetuskomitea
69 YHT

Berättelse om Åbo-Tammerfors-Tavastehus Jernvägsbyggnad 69 ÅBO
70 TAIDE. TAIDEHISTORIA


Seppänen Lea Elämänsisältö
Toijalan eläkeikäisten taiteilijoiden ja luovien taiteenharrastajien esittelyjä
70 ELÄ
Ilves Juha Kansallistaidetta 70 ILV
Kalemaa Kalevi Häme-kuvan aineksia II
Häme ja hämäläisyys kuvataiteessa
70 KAL

Pirkanmaan taiteet
Kotiseutusarja 2
70 PIR
72 ARKKITEHTUURIFinlands kyrkor
Suomen kirkot
72 FIN

Hattulan ja Tyrvännön kirkot 72 HAT

Hautausmaakulttuuri
Pirkanmaan XVIII Museopäivän esitelmät
72 HAU
Heinonen Kalevi Hausjärven kirkko kertoo 72 HEI
Helin Martti Tampereen kirkot ja hautausmaat 72 HEL
Hiekkanen Markus Suomen kivikirkot keskiajalla 72 HIE
Hiekkanen Markus The stone churchese of Turku 72 HIE
Hytönen Pentti Kangasalan kirkko ja sen palvelijat 1400-1995 72 HYT
Hytönen Pentti Kangasalan kirkkomaat 72 KAN

Lempäälän Pyhän Birgitan kirkko
moniste
72 LEM
Halme Anna-Maija Lähdön ja saapumisen paikat 72 LÄH
Mäkelä Anneli Asikkalan kirkkojen historia 72 MÄK
Nummela Tapio Kaupungin vanhin
Uudenkaupungin Vanha kirkko 350-vuotias
72 NUM
Rancken A. W. S:t Sigfrids Tempel i Sibbo 72 RAN

Rautatieläisten omakotitalopiirustusten
valintavihko 1953
72 RAU
Rinne Juhani
Kronqvist Iikka
Turun tuomiokirkko
Opas 1950
72 RIN
Rinne Juhani
Kronqvist Iikka
Turun tuomiokirkko
Opas 1953
72 RIN
Riska Tove Loimaan kirkot 72 RIS
Valanto Sirkka Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920 72 VAL

Vanajan kirkko 72 VAN
73 KUVANVEISTOTAIDEPro Patria 1917-1944
Suojeluskuntalainen patsas
73 PRO

Toijalan patsaat ja muistomerkit (moniste) 73 TOI
Tuomisto Antero Sotiemme muistomerkit 73 TUO
77 NÄYTTÄMÖTAIDE. ELOKUVATAIDE

Alamäki Kauko Voimallisesti ja väkevästi 1953-2003
Toijalan Näyttämö ry
77 ALA
Kalemaa Kalevi Katkeamaton kaari
75 vuotta teatteriharrastusta Valkeakoskella
77 KAL
Alamäki Kauko Toijalan Näyttämö 1953-1993 77 TOI
78 MUSIIKKIEhdotus messuksi 78 EHD
Kalemaa Kalevi Häme-kuvan aineksia III
Häme ja hämäläisyys säveltaiteessa
78 KAL

Messusävelmistö ja introitussävellyksiä 78 MES
Pajuoja Reijo Torvisoittoa Toijalassa 1880-2005
Toijalan VPK:n soittokunta
78 PAJ

Toijalan Mieskuoro 60 vuota 78 TOI

Toijalan Mieskuoro 70 vuotta 78 TOI
79 LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT

Tiilikainen Pekka Olympiakisat 1896-1948 79 OLY
Salo Urho SVUL Häme 1906-1986 79 SAL

Suomen Suurkisat 1956 79 SUO

Toijalan Naisvoimistelijat ry 1924-1964 79 TOI
Lajusuo Raimo Toijalan Valpas 50 vuotta 1922-1972 79 TOI
Tuomela Pertti Toijalan Valpas 80 vuotta
1922-2002
79 TOI

Toijalan Vauhti 1906-1987
Vauhdin 80-vuotisjulkaisu
79 TOI
Valpas Hugo Suomen kansan Olympiakirja 79 VAL

Viialan Viri ry 80 : historiikki 1905-1985 79 VII
80 KAUNOKIRJALLISET SEKASISÄLTÖISET TEOKSET


Toijalan Sylissä
Toijala 50 vuotta juhlajulkaisu
80 TOI
81 KANSANRUNOUSElinan surma
Vesilahtelainen kansanballadi Oskari Steenmanin kertomana
81 ELI
Rautoila Terttu                         Seppänen Lea Vanhojen Akaalaisten käyttämiä sananparsia 81 VAN
84 KERTOMAKIRJALLISUUSKaikki ajallaan
Toijalan Seutu 70 vuotta
84 KAI
Rapola Martti Koivunporras 84 RAP
Rapola Martti Koivunporras
uudistettu painos
84 RAP

Sanasta miestä..... Varsinaissuomalaista huumoria 84 SAN
86 KIRJALLISUUSTIEDEJuurtega sajandite mullas 86 JUU
Kalemaa Kalevi Häme-kuvan aineksia I
Häme ja hämäläisyys kirjallisuudessa
86 KAL

Ladun hiihdin
Kuvakertomus
86 LAD
Viljanen Lauri Runeberg ja hänen runoutensa 1804-1837 86 VIL
87 KIELITIEDE


Hagfors
Manninen
Jokamiehen sivisyssanasto 87 HAG
Hendell Lauri Sivistyssanakirja 87 HEN
Ostermann Geo. F. von Manual of foreign languages 87 MAN
Saarimaa E. A. Kielten opas 87 SAA
88 SUOMALAIS-UGRILAISET KIELET


Agricola Mikael Näköispainos Mikael Agricolan ABC kirian
säilyneistä katkelmista
88 AGR

Kielemme käytäntö
Eripainos Virittäjästä 1986
88 KIE
Mikkonen Pirjo                                Paikkala Sirkka Sukunimet 88 MIK

Murrekuvat
(10x10min. Suomen kielen murrenäytteitä, video)
88 MUR
Pajula Paavo Suomalaisen lakikielen historia pääpiirteittäin 88 PAJ
Rapola Matti Suomen kirjakielen historia I 88 RAP
Tuhkanen J. H. Lukukirja kiertokoulujen ylä-osastoja warten 88 TUH
89 INDOEUROOPPALAISET KIELET. MUUT KIELET

Cannelin Knut Ruotsalais-suomalainen sanakirja 89 CAN

Englantilais-suomalainen sanakirja 89 ENG
Heikel I. A. Exercitia Latina 89 EXE
Heikel I. A. Exercitia Latina
Sanaluettelo
89 EXE
Gustafsson F.
Heikel I. A.
Sola Solmu
Exercitia Latina
Sanaluettelo
89 EXE
Katara Pekka Suomalais-saksalainen sanakirja 89 KAT
Kivimäki Arto Summa Summarum
Latinankielisiä termejä
89 KIV
Linkomies Edvin Latinan kielioppi 89 LIN

Oxford universal Dictionary 89 OXF
Rekiaro Ilkka Saksa-suomi sanakirja 89 REK
Sunden D. A. Ruotsalainen kielioppi
(ei lainaksi)
89 SUN
Talvitie Yrjö
Talvitie Jyrki K.
Ruotsalais-suomalainen tekniikan ja
kaupan sanakirja
89 TAL
Talvitie Jyrki K.
Malm Gösta A.
Suomalais-ruotsalainen tekniikan ja
kaupan sanakirja
89 TAL
Viherjuuri H. J. Lyhyt venäjän kielioppi 89 VIH
Viherjuuri H. J. Venäjänkielen puheluopas 89 VIH
Viherjuuri H. J. Venäläis-suomalainen sanakirja 89 VIH
Wuolle Aino Englantilais-suomalainen sanakirja 89 WUO
Wuolle Aino Suomalais-englantilainen sanakirja 89 WUO

 Jatko eli luokat 90-99 toisella välilehdellä!